F.r.o.m 20191201 är verkstadsverksamheten avvecklad och vi utför endast konsultuppdrag.

Troberg Technology är en finmekanisk legotillverkare med inriktning mot modern CNC-skärande bearbetning inom svarvning och fräsning. Vi strävar efter att skapa långsiktiga affärsrelationer och att vara en samarbetspartner till vår marknad. Vi lägger därför stor vikt vid att erbjuda god service under vårt eget varumärke “When service counts”.

Vi samarbetar med de ledande tillverkarna av moderna maskinverktyg och i våra ändamålsenliga lokaler har vi kontinuerligt investerat i modern maskinutrustning vilket gör att vi kan bearbeta fleraxligt med CAM-stöd.

”Vi hjälper idag både stora och små aktörer på marknaden med legotillverkning och vi utför reparationsuppdrag samt arbeten av problemlösningskaraktär”

Svarv

Fleroperation

Övrigt